| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook |
Polski English Deutsch Français Russkiy CHRL AR
Wybrzeże SłowińskieHerb SłupskaHerb SłupskaHerb SłupskaHerb SłupskaHerb SłupskaHerb SłupskaHerb SłupskaHerb Słupska
Firma Portretowa
"S.I.Witkiewicz"
Twoja wyszukiwarka
- | - Stanisław Ignacy Witkiewicz-Witkacy (1885-1939) | Firma Portretowa S.I. Witkiewicz | Wystawa Muzeum Pomorza Środkowego | Media - | -
- | - Publikacje | Księgarnie | Noclegi | Informacja turystyczna | Plan miasta | Komunikacja | Imprezy i wydarzenia | Galeria | Serwisy - | -

Stanisław Ignacy Witkiewicz - Witkacy Firma Portretowa S.I. Witkiewicz / Warunki Używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Firma Portretowa S.I. Witkiewicz. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Firma Portretowa S.I. Witkiewicz może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Firma Portretowa S.I. Witkiewicz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Firma Portretowa S.I. Witkiewicz, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Firma Portretowa S.I. Witkiewicz nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Firma Portretowa S.I. Witkiewicz. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Firma Portretowa S.I. Witkiewicz udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Firma Portretowa S.I. Witkiewicz nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Firma Portretowa S.I. Witkiewicz uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Firma Portretowa S.I. Witkiewicz jest równoznaczne z udzieleniem Firma Portretowa S.I. Witkiewicz nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Firma Portretowa S.I. Witkiewicz ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Firma Portretowa S.I. Witkiewicz w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Firma Portretowa S.I. Witkiewicz nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Firma Portretowa S.I. Witkiewicz uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Firma Portretowa S.I. Witkiewicz uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button

Profesjonalne statystyki www